บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อจัดจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลภาครัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิกและบุคคลทั่วไป โดยนำเข้าอุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์จากผู้ผลิตชั้นนำจากหลากหลายประเทศทั่วโลก 

VISION

มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมทางการแพทย์

สินค้าและบริการ

Ventilator
Infusion & Syringe Pumps
Respiratory Care
Automated External Defibrillator
Patient Monitor
Home Isolation
Pharmacy Automation
Insert your content here

ข่าวสารและกิจกรรม

February 23, 2023

Promotion_ATK

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release ofLetraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
SHOW PRODUCT
January 1, 2023

งานทำบุญประจำปี 2566

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release ofLetraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
SHOW PRODUCT
January 1, 2023

งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2566

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release ofLetraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
SHOW PRODUCT